Klagevejledning

Klagevejledning


Oplysninger om klagevejledning


Er der en fejl ved en vare eller en tjesteydelse købt hos os, bedes du hurtigst muligt komme forbi butikken, så vi kan få rettet op på fejlen.


En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, som ikke kan løses fornuftigt ved direkte henvendelse til os, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.


Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

 

Mht. til køb af produkter hos en optiker kan man klage til Konkurrence- & Forbrugerstyrrelsen.


Rådgivning om forbrugerkøb kan fås via Konkurrence- & Forbrugerstyrrelsens Hotline eller hjemmeside.

Lovgivning vedr. forbrugerkøb

Købeloven, aftaleloven, forbrugeraftaleloven, forbrugerklageloven, markedsføringsloven, mf.


Lovgivning kan findes på retsinfo.dk/ retsinformation.dk


    Adresse:

    Paludan Optik ApS

    Sankt Clemens Torv 15

    8000 Aarhus C


     Kontakt:

     Tlf.: 86 12 09 44

     Fax: 86 12 02 86

     mail@paludanoptik.dk

   

    Åbningstider:

    Mandag-torsdag: 

    Fredag:         

    Lørdag:         

Copyright © Paludan Optik All Rights Reserved. Paludan Optik er et registreret varemærke. Andre varemærker, der nævnes på denne web-side tilhører de respektive varemærkers ejere. Vi bruger kun cookies ifm. vores WEB-SHOP.