Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

Anvendelse

Når du køber briller, kontaktlinser, solbriller, indgår EYEDEAL køb, indgår SE-Konto køb eller tegner en kontaktlinseaftale accepterer du indholdet i disse Handelsbetingelser, som gælder ved køb og enhver aftale indgået med Paludan Optik ApS, herefter Butikken.

 

Priser og betaling

Alle angivne og oplyste priser er i danske kroner og inklusive moms. Du kan betale kontant, med Dankort, MobilePay, Masterkort og Visa kort. Vi pålægger ikke gebyr for din betaling. Betaling i forbindelse med indgåelse af en EYEDEAL er at betragte som en delbetaling, som afregnes direkte til Butikken. Samtidig med indgåelse af en EYEDEAL eller SE-Konto indgår du en Kreditaftale med Resurs Bank. Nærmere vilkår for denne Kreditaftale fremgår af aftalen du indgår med Kreditgiver - Resurs Bank. Butikken er alene kreditformidler.

 

Informationspligt

Du er ansvarlig for at give Butikken relevante oplysninger, som kan have betydning for dit valg af produkt. Oplysningspligten gælder eksempelvis oplysninger om allergier, tidligere udfordringer med dine øjne, og andre informationer som ikke fremgår af nogen journal og andet som kan have betydning.

 

Mangler

Når du køber et produkt hos Butikken modtager du instruks i pleje, vedligehold, anvendelse og korrekt opbevaring. Hvis din vare lider af en mangel, har du ret til enten at få manglen afhjulpet, et prisafslag eller - i visse tilfælde - hvis manglen ikke er uvæsentlig, kan købet ophæves.

 

Reklamation

Hvis produktet lider af en mangel som du ønsker at påberåbe dig, skal du reklamere indenfor rimelig tid efter du har opdaget manglen. Reklamation skal ske til butikken, og du har 2 års reklamationsret.

 

Persondata

Når du køber et produkt hos Butikken giver du samtidigt dit samtykke til at Butikken må behandle dine persondata i det omfang det er sagligt begrundet. Vi behandler typisk følgende data: Dit CPR-nr., dit navn, telefonnummer, din e-mailadresse og postadresse. Derudover alle nødvendige data vedrørende dit syn. Data bruges for dels at oprette dig i vores kundekartotek og dels for at Butikken kan kommunik-ere med dig. Butikken har brug for at behandle data omkring dit syn – data som er særligt følsomme, for at kunne tilbyde dig korrekte løsninger vedrørende brillestyrke mv.

 


 

Som registreret i vores system har du til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål Butikken opbevarer og behandler data på dig. Ønsker du at påberåbe dig retten til indsigt sker det ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige mail@paludanoptik.dk. Som registreret i vores system har du til enhver tid ret til at få data berigtiget, hvis er sket ændringer, som kræver en sådanne berigtigelse. Berigtigelse sker ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige mail@paludanoptik.dk. På samme måde har du ret til at tilbagetrække dit samtykke samt af få dine data slettet. Foreligger der lovhjemmel for at data opretholdes og behandles vil et ønske om at få slettet data dog først blive effektueret – idet omfang det er rimeligt, når den lovhjemlede tidsfrist er udløbet.

 

Opsigelse

EYEDEAL samt kontaktlinseaftaler løber indtil de med rettidigt opsigelsesvarsel måtte blive opsagt.

 

Opsigelse af EYEDEAL med Butikken kan tidligst opsiges 36 måneder efter første brillekøb. Efter udgangen af de første 36 måneder kan en EYEDEAL dog først opsiges med 36 måneders varsel regnet fra sidste brillekøb. Opsigelse skal ske skriftligt og med 30 dages varsel.

 

Opsigelse af kontaktlinseaftaler skal ske skriftligt og senest 30 dage forud for næste linselevering. Der ydes ingen refusion for et evt. tilpasningshonorar, som ligger ud over det i aftalen omfattende.

 

Ved rettidig opsigelse kan ingen af parterne rejse krav mod den anden part.

 

Særligt ved kontaktlinseaftaler

Når du tegner en kontaktlinseaftale, forpligter du dig til at overholde de aftalte kontrolundersøgelser og udskiftningstidspunkter. Skulle der vise sig komplikationer, er du forpligtet til at følge vore anvisninger inkl. evt. henvisning til øjenlægekonsultation.

 

Kommer du ikke til kontrol, som aftalt og derfor ikke kan få udleveret kontaktlinser, men fortsætter du med at indbetale for aftalen, kan du få refunderet 55 % af den månedlige aftalepris. De resterende 45 % af det indbetalte aftalebeløb er honorar for, at Butikken kan stå til rådighed med råd og vejledning. Der vil alene ske refusion for de måneder, du ikke har modtaget linser til.

                            

Gældende ret og værneting

Dansk lovgivning er gældende samt rette værneting er den ret, som er tilknyttet Butikken.

 

Sidst opdateret Juli 2018