Om synet

Værd at vide om synsprøver


Regelmæssige synsprøver kan være med til at afsløre og løse almindeligt forekommende synsproblemer og sikre et velfungerende syn hele livet.


Børn og unge

Mange synsproblemer kan løses eller afhjælpes, når de opdages tidligt.

I 2-3-årsalderen kan børns syn prøves.


I teenagealderen og de tidlige voksenår oplever mange problemer med træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær, der kan skyldes problemer med synet.


Det voksne syn

Omkring 40-års-alderen ændrer synet sig for de fleste mennesker. Fokuseringsevnen falder, og det betyder, at avisen, bogen eller computerskærmen skal længere væk, for at man kan se skarpt. Man kan opleve symptomer som hovedpine, svimmelhed og trætte og sviende øjne.

Senior-syn

Med alderen kan der opstå problemer:

Trykket i øjet kan stige, og det kan være tegn på begyndende grøn stær. Gråstær er en anden øjenlidelse, der medfører nedsat og uskarpt syn. Med alderen bliver nethindeproblemer mere almindelige, og disse problemer skal undersøges, så de ikke medfører varig skade på synet.Synsprøve – hvordan?

En almindelig synsprøve udføres ved hjælp af bogstavstavler og en såkaldt phoroptor, der egentlig bare er en ”kæmpebrille” med mange brilleglas. Synsprøven består af op til 21 test, der kan afsløre eventuelle synsfejl, og efter behov kan der foretages yderligere individuelle prøver. De kan omfatte en måling af øjets optiske system, så vi kan konstatere, om der f.eks. er fokuseringsbesvær, bygningsfejl og samsynsproblemer. Derudover kan øjenmusklernes funktion testes, og endelig kan en synsprøve omfatte test af f.eks. farvesyn, dybdesyn og stereosyn.

I særlige tilfælde kan der være behov for en grundig undersøgelse af hornhinden og en måling af trykket i øjet. Er der problemer, som vi ikke kan løse, henviser vi til øjenlægen.


Som en vigtig del af synsprøven vil vi stille dig en række spørgsmål om arbejdsmiljø, læsevaner, øjenproblemer, hovedpine o.l., og ud fra prøveresultater og svar vil du få et forslag til løsning af eventuelle synsproblemer. Løsningen kan f.eks. være synstræning, kontaktlinser eller briller.


En synsprøve varer ca. en halv time.

Vi anbefaler, at bestille tid.